Biografie Marcella van Zanten

Marcella van Zanten, Laren (NH), 1959

Van Zanten groeit op in een gezin waar kunst dagelijks te zien is, maar ook gemaakt wordt. Dit gebeurt zowel door haar vader als haar moeder, als door collega’s en vrienden van haar ouders. Van Zanten heeft haar Italiaanse voornaam te danken aan het feit dat haar ouders in Italië woonden (door de Prix de Rome) en haar Franse grootmoeder, Marcelle Delagrange. Haar grootvader Piet Eilers begint zijn carrière als architect en gaat al snel verder in het vak van kunsthandelaar. De grootmoeder van haar vaderszijde volgde de Haagse Koninklijke Academie en werd schilderes.

Van Zanten wordt geboren in het St. Jan’ s ziekenhuis in Laren. Na korte tijd te hebben gewoond in de Zomerdijkstraatateliers in Amsterdam, woont zij de rest van haar jeugd in Naarden, in een natuurrijke omgeving. Zij rijdt daar veel paard en na een ernstig paarden ongeluk begint zijn meer en meer te schilderen. Haar ouders en haar grootouders nemen haar regelmatig naar Frankrijk, naar kerken maar ook naar galeries in Parijs. Daar ziet zij impressionisten en werken van kunstenaars als Léger, Picasso en Matisse.

Marcella outside drawing
Marcella drawing outside
van Zanten
Marcella drawing outside

Haar schooltijd is in Bussum en Zeist en zij gaat naar de Rijksakademie van Beeldende Kunsten en de Amsterdamse Academie voor Beeldende Vorming. Daar krijgt zij bijvoorbeeld litho en etsen van Erik de Nie. Na haar academietijd reist zij van Amsterdam naar Lomé, Togo in Afrika, met een groep, in auto’s, daar maakt zij droge naald etsen. Met haar partner Robert Smit rijdt ze per auto van New York tot Alaska via New Mexico naar Florida en terug naar Massachusetts, tijdens die reis fotograferen zij veel. Een onuitputtelijke inspiratiebron voor kunstwerken. In Amerika maakt van Zanten houtsneden en grote samengestelde keramische beelden. Zij organiseert onder andere de Black History month in de Galerie op de universiteit en bezoekt daarvoor ateliers in New York.

Terug in Nederland gaat ze, naar wat nu het Europees Keramisch werkcentrum heet, om verder te gaan met het maken van grote en kleine beelden. Van Zanten heeft kort een atelier boven lijstenmakerij Heijdenrijk in Amsterdam Oost. Vervolgens betrekt zij een atelier aan het Nieuwe Meer in Amsterdam. Met Robert Smit krijgt zij een zoon Louis (1994). Samen met Smit maakt zij ” Walking on water”, dit project haalt het NOS-journaal. Van Zanten maakt diverse installaties, in Velsen, in Fort Ruigenhoek bij Groenekan, in Naarden, bij de NDSM-werf. In 2011 haalt zij haar masterdiploma, in kunsteducatie. Zij organiseert jarenlang diverse reeksen exposities met bijbehorende didactische programma’s voor onder andere scholen. De laatste jaren werkt zij ook als gids en is ze bestuurslid van stichting Nieuw en Meer.

Haar stijl van werken kenmerkt zich door haar dynamische en directe manier van schilderen in olieverf, acrylverf, aquarelverf en gouache. Zij visualiseert ervaringen op divers vlak. De werken komen abstract over maar hebben vaak herkenbare elementen in zich. De thema’s variëren: twee verlate stoelen op het strand in Griekenland, de ervaring van enorme warmte in Spanje, een heftige storm in de polder bij Eemnes, een echtpaar werkend aan apparaten in de gym, de eeuwige rust van een rots, de parasoldennen aan een warme kust.

Oil on canvas, 30 x 24 cm
Sculpture by Marcella van Zanten
Oil on canvas, 45 x 65 cm

Van Zanten grew up in a household where art was a part of everyday life. It was not just on display, it was also made by her father and her mother as well as by friends and colleagues of her parents. Van Zanten got her Italian name because her parents lived in Italy (because of the Prix de Rome) and because her French grandmother’s name was Marcelle Delagrange. Her grandfather started his career as an architect but soon became a successful art dealer at E.J. van Wisselingh & Co in Amsterdam. The grandmother on her father’s side went to the Royal academy in the Hague and became a painter.

Van Zanten was born in the Saint Jan’s hospital in Laren. After a short period of living in the Zomerdijkstraatateliers in Amsterdam, she spends the rest of her youth in Naarden, in a bucolic environment. She does a lot of horseback riding but after a severe accident her focus shifts to painting. Her parents and grandparents often take her to France, to churches and also to galleries in Paris. There she sees artworks by the impressionists and by Léger, Picasso and Matisse.

by Marcella van Zanten
by Marcella van Zanten
by Marcella van Zanten

She goes to highschool in Bussum and Zeist and she attends the Rijksakademie and the academie voor Beeldende vorming in Amsterdam. Her teacher Eric de Nie teaches her print making techniques such as litho and etching. After her graduation she travels from Amsterdam to Lomé, Togo in Africa by car with a group of people. She makes dry needle etchings there.
With Robert Smit she drives from New York to Alaska via New Mexico, Florida and then back to Massachusetts, during the trip they make lots of photographs. An inexhaustible source of inspiration for new works of art. In America van Zanten makes different woodcuts and big ceramic composite sculptures. She organises the Black History Month in the gallery of the University and visits studios in New York.

Back in the Netherlands she starts at what is now the European Ceramic Centre, and continues to make sculptures. Van Zanten temporarily works in a shared studio above frame maker Heijdenrijk. At the Nieuwe Meer in Amsterdam she finally finds a private studio. Together with Robert Smit she makes a project called “Walking on water” which attracts the attention of the Dutch national news network. Van Zanten does art projects in Velsen, in Naarden, and at the NDSM shipyard in Amsterdam. In 2011 she gets her master’s degree in art education. For years she organises a series of exhibitions with accompanying didactic programs for schools. In recent years she has been working as a guide and she is a member of the board at the foundation Nieuw and Meer.

Her art style is characterised by her direct and dynamic way of using oil paint, acrylic and gouache. She visualises experiences in various areas, the works appear abstract but often have recognisable elements in them. The themes vary: two abandoned chairs on a beach in Greece, the experience of heat in Spain, a violent storm in reclaimed land in Eemnes, a couple working out on the machines in a gym, the eternal serenity of a rock, the pinetrees along a warm coast.

Sculpture by Marcella van Zanten
by Marcella van Zanten
Sculpture by Marcella van Zanten